Polish Divorce Lawyer Feather Sound Florida

Adwokat Prawnik Rozwód USA Floryda

Feather Sound Polish Divorce Attorney Agnieszka Piasecka

727-538-4171

813-786-3911

agafloridalaw@gmail.com

Attorney Agnieszka Piasecka, Polish Divorce Lawyer Feather Sound Florida

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka is a Polish Divorce Lawyer in Poland and in Feather Sound, Florida. Attorney Aga Piasecka has more than 17 years of legal experience, speaks fluent Polsih and can assist you with: divorce, annulment, alimony, child support, child custody, paternity actions, adoptions, pre-nuptial (pre-marital) agreements, post-nuptial (post-marital) agreements, modification of prior judgments, actions involving parenting plan for minor child or children, proceedings for temporary or concurrent custody of minor children by extended family, Declaratory Judgments related to “prenup” and “postnup” agreements, injunctions for protection against domestic repeat, dating, and sexual violence, stalking, and all proceedings for modification, enforcement, and civil contempt of these actions in Feather Sound Florida.

Adwokat Agnieszka Piasecka jest polskim prawnikiem praktykującym prawo na Florydzie, w okolicach Clearwater / Largo. Agnieszka Piasecka zajmuje się między innymi prawem rodzinnym i może pomóc Ci w: rozwodzie, anulowaniu małżeństwa, uzyskaniu alimentów dla małżonka oraz dla dzieci, postępowaniu o ustalenie ojcowstwa, adopcjach, umowach przedmałżeńskich, umowach o rozdzielności majątkowej, modyfikacji istniejących orzeczeń sądu, postępowaniu dotyczącemu „planu rodzicielskiego opieki nad dzieckiem”, postępowaniu dotyczącego prawa do opieki nad dziećmi, orzeczeniach stwierdzających ważność umów o rozdzielności majątkowej, uzyskaniu zakazu zbliżania się w przypadkach przemocy domowej, seksualnej oraz „stalking” oraz wszelkich postępowaniach dotyczących modyjikacji oraz wyegzekwowania wyroków w wyżej wymienionych sprawach.

Polish Divorce Attorney Feather Sound Florida

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka is a Polish speaking lawyer licensed to practice law in Feather Sound Florida and in Poland. Attorney Aga Piasecka graduated Cum Laude from Stetson College of Law in Florida and she obtained her Masters Degree with Honors from Jagiellonian University in Poland. She also studied International Law in Holland and worked in Italy where she learned to speak Italian fluently. Attorney Agnieszka Piasecka has over 17 years of legal experience and is fluent in English, Polish and Italian. Prior to opening her own law firm, Agnieszka worked for large, nationally recognized and international law firms in Florida and in Poland. Agnieszka Piasecka’s Law Office is conveniently located near Feather Sound Florida. Attorney Aga Piasecka offers FLAT FEE rates for certain (uncontested) divorces and her first consultation in any legal matter is FREE!

Agnieszka Piasecka jest polskim i amerykańskim prawnikiem uprawnionym do praktyki na Florydzie oraz w Polsce. Adwokat Agnieszka Piasecka uzyskała tytuł doktora prawa z wyróżnieniem na Stetson College of Law na Florydzie oraz tutuł magistra prawa z wyróżnieniem na Uniwersytecie Jagiellońskim w Polsce. Agnieszka studiowała również prawo międzynarodow  w Holandii na uniwersytecie w Tilburgu. Adwokat Agnieszka Piasecka ma ponad 17 lat doświadczenia prawnego i mówi biegle po polsku, angielsku i włosku. Przed otwarciem swojej własnej kancelarii prawnej, Agnieszka Piasecka pracowała dla renomowanych firm prawniczych w Polsce i na Florydzie. Biuro prawne Agnieszki znajduje się w Clearwater, na Florydzie. Adwokat Agnieszka Piasecka oferuje stałe opłaty za rozwód niekwestionowany i jej pierwsza konsultacja w jakiejkolwiek sprawie jest BEZPŁATNA!

Adwokat Prawnik Rozwód Floryda USA

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka, Your Polish Divorce Lawyer in  Feather Sound Florida

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka speaks fluent Polish and can assist you with all Family Law matters in Feather Sound Florida including:

 • Uncontested Divorce / Rozwód niekwestionowany
 • Contested Divorce / Rozwód kwestionowany
 • Violence – Injunction / Przemoc domowa, zakaz zbliżania się
 • Child Support / Alimenty na dzieci
 • Alimony – Spousal Support / Alimenty dla współmałżonka
 • Child Custody and Visitation – Parenting Plans / Plany rodzicielskie dotyczące podziału obowiązku opieki nad dziećmi
 • Asset Division – Property Division – Property Disputes / Podział majątku
 • Mediation – Mediation Consulting / Mediacja
 • Prenuptial or Premarital Agreements  -“Prenups” / Umowy przedmałżeńskie o rozdzielności majątkowej
 • Postnuptial – Postmarital Agreements -“Postnups” / Umowy o rozdzielności majątkowej zawarte podczas trwania małżeństwa
 • Paternity / Postępowanie o ustalenie ojcowstwa
 • Modifications – changes to the terms of final settlement agreements ( reasons include e.g. job loss, change of employment, required relocation, increased need for educational or medical support) / Modyfikacja – zmiana ostatecznych orzeczeń sądowych (z powodów takich jak na przykład utrata lub zmiana pracy, zmiana miejsca zamieszkania, porzeba uzyskania dodatkowego wykształcenia lub opieki medycznej)

Agnieszka Aga Piasecka Reviews Polski

Agnieszka Piasecka’s Client Reviews:

https://piaseckalaw.com/reviews

https://www.avvo.com/attorneys/33760-fl-agnieszka-piasecka-4581259/reviews.html

For a free consultation in Polish or English please call / W sprawie darmowej kosultacji zadzwoń na:   

727-538-4171

813-786-3911

agafloridalaw@gmail.com

Attorney Agnieszka “Aga” Piasecka, Your Polish Divorce Lawyer in Feather Sound Florida. Polish Divorce Attorney Feather Sound Florida. Polski Divorce Prawnik Feather Sound Floryda. Polski Divorce Adwokat Feather Sound Floryda. Polish Divorce Lawyer Feather Sound. Polish Divorce Attorney Feather Sound. Polski Divorce Prawnik Feather Sound. Polski Divorce Adwokat Feather Sound.